ข่าวสาร

790x442.jpg

พิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และ อุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่เผยแพร่ 07 พ.ค. 2563


พิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และ อุปกรณ์ทางการแพทย์

     คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการ, คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รองประธานกรรมการ, คุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล รองประธานกรรมการ และดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างห้องคัดกรองและตรวจผู้เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีรายนามผู้มอบเงินบริจาค ดังต่อไปนี้

คุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท

 

CENTRAL Group มอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท

 

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มอบเงินบริจาค 430,000 บาท

สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 300,000 บาท

บริษัท โลหะกิจรุ่งเจริญทรัพย์ จำกัด 300,000 บาท

 

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบเงินบริจาค 200,000 บาท

 

TEPCoT (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์) รุ่น 12  มอบเงินบริจาค 212,000 บาท

-------------------------------------------
Presented by Thai Chamber
ติดตามข้อมูลสาระสำคัญต่างๆ ได้ทาง
Website : www.thaichamber.org
Line@ : https://bit.ly/2ZiAoCc
Instragram : https://bit.ly/2v5TYE7
Facebook : https://bit.ly/2V388o8
YouTube Channel : https://bit.ly/2Un4uAUl