ข่าวสาร

ททบ.5 ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ททบ.5 ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่เผยแพร่ 30 พ.ย. 2563


ททบ.5 ร่วมกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังความร่วมมือ

ขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก

    พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) พร้อมด้วย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนสินค้าและบริการด้านการเกษตรไทยครบวงจรไปสู่ตลาดโลก โดยมุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยให้ก้าวสู้เกษตรกรไทย 4.0 
     ด้าน พลโท รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เผยว่า การลงนามความร่วมมือกับ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการเกษตรให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร ช่วยในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น นอกจากนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการแปรรูป และสร้างโอกาสในการจัดจำหน่ายสินค้า รวมไปถึงเพิ่มช่องทางในการส่งออกผลิตภัณฑ์ทั้งภายในประเทศและขยายออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สนับสนุนการผลิตรายการที่ให้ความรู้ทางการเกษตร จัดทำแพลตฟอร์มเพื่อดำเนินการทางการตลาด ดำเนินการหาตลาดในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ และเว็บไซต์ www.ohlalashopping.com เพื่อช่วยผลักดันการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรให้เกิดประสิทธิผลช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรไทยและสินค้าเกษตรของไทยให้สามารถไปแข่งขันได้ในระดับโลก     

     นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทย ได้นำโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน เข้าร่วมขับเคลื่อนฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดเด่นสำคัญ คือ

1) มุ่งเน้นการลดต้นทุนและสร้างรายได้ : มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

2) การตลาดนำการผลิต : มุ่งเน้นสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาด เพื่อรองรับผลผลิตให้มีความสอดคล้องต้องกัน ปัจจุบัน มีโมเดลต้นแบบของโครงการ กว่า 10 โมเดล ซึ่งได้มีการถอดองค์ความรู้เพื่อขยายผลโมเดลในเชิงธุรกิจ อาทิ โมเดลกาแฟน่าน และ โมเดลโกโก้น่าน ที่ขยายผลด้วยนวัตกรรม Automatic Coffee Machine และ Automatic Coffee Truck สั่งเมนูและชำระเงินผ่าน Application เป็นธุรกิจแบบ Social Enterprise : SE และแบ่งปันผลกำไรสู่เกษตรกร เป็นต้น   

    พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญ คือ การขับเคลื่อนการเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรออกไปสู่เป็นวงกว้าง อีกทั้งช่วยให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย ในการส่งเสริมด้านการเกษตรของไทยทั้งภายในประเทศ และขยายการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ภาพประกอบ