ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน Investment Myanmar Summit 2019

02 พ.ย. 2561

สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย

สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา

(Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry : UMFCCI)

มีกำหนดจัดงาน Investment Myanmar Summit 2019

ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2561

ณ Myanmar Convention Center II กรุงเนปิดอว์ สหภาพเมียนมา

                      โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสการลงทุนในเมียนมาร์ 2.เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมากับนักลงทุนต่างชาติ        ***ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน Investment Myanmar Summit 2019  ***โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์  https://investmyanmar2019.com/ ***หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่หมายเลข +95 12314344-9 หรือทางอีเมล์ http://umfcci@mptmail.net.mm      

 

 

 

 

 

 


Top