ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาภายใต้แนวคิด : บริหารความเสี่ยง เรื่องใกล้ตัว...สู่ความสำเร็จธุรกิจ!! หัวข้อ “บริหารคนอย่างไร? องค์กรก้าวไกล...ในยุคดิจิทัล”

06 ก.พ. 2562

 ด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจัดสัมมนาภายใต้แนวคิด :  บริหารความเสี่ยง เรื่องใกล้ตัว...สู่ความสำเร็จธุรกิจ!!

หัวข้อ “บริหารคนอย่างไร? องค์กรก้าวไกล...ในยุคดิจิทัล”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 16.00 ณ Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

จัดโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กำหนดการ  "Click"


Top