กกร. มอบ 2 ล้าน ช่วยเหลือเหยื่อ

07 ม.ค. 2562

    

    

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย นำโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในนาม ประธานฯ กกร. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุ "ปาบึก" แก่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ผ่านรายการ "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" ณ ห้องส่ง 5 ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ซึ่งถ่ายทอดสดทาง MCOT HD 30


Top