เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรภาษาจีนเพื่อโอกาสทางธุรกิจ รุ่น 2 (กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเเละการส่งออก)

04 ม.ค. 2562

รายละเอียดโครงการ (ดาวน์โหลด) ใบตอบรับ (ดาวน์โหลด) แผนที่ (ดาวน์โหลด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลิ้งค์นี้ https://goo.gl/forms/3X27wtVIcfDTrV8p1 หรือแสกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ     


Top