ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาจีนเพื่อโอกาสธุรกิจการค้า กลุ่มภาคธุรกิจอสังหาริมทัรพย์

11 ต.ค. 2561

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มหรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/forms/pfLceRBrxDQJaR5x1 หรือสเเกน QR-code  ตารางเรียน /content/upload/article/files/หลักสูตรสำหรับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์-ตาราง (Final).pdf   สถานที่เรียน ณ Bangkok Club ชั้น 31 อาคารสาธรซีตี้       


Top