ประธานหอการค้าจังหวัด
นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์
Chanthaburi
หอการค้าจังหวัดจันทบุรี
41 ถนนมหาราช Talat Mueang Chanthaburi 22000
0 3932 1551, 08 9831 4779
0 3932 5024
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์
Top