ประธานหอการค้าจังหวัด
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกุล
Kalasin
หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัด ชั้น 7 ถนนกาฬสินธุ์ Kalasin Mueang Kalasin 46000
0 4382 2188
0 4382 2188
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกุล
Top