ประธานหอการค้าจังหวัด
นายปัญญา วุฒิประจักษ์
Kanchanaburi
หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (หลังเดิม) ในบริเวณศาลากลาง Pak Phraek Mueang Kanchanaburi 71000
0 3451 2257, 08 1736 8863
0 3462 3621
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายปัญญา วุฒิประจักษ์
Top