หอการค้าจังหวัด
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายสมศักดิ์ ขำสกุล
Kamphaeng Phet
หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
อาคารศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้าน ถนนเทศา 1 Nai Mueang Mueang Kamphaeng Phet 62000
0 5571 3050
0 5571 3050
ประธานหอการค้าจังหวัด
นายสมศักดิ์ ขำสกุล