เอกสารเผยแพร่


TCC & BOT
ข่าวประกวดราคา
ประกาศ ประกวดราคาบำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamics NAV
ประกาศ ประกวดราคาเช่ารถตู้พร้อมคนขับ
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless network
ประกาศประกวดเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ ใช้สำรวจสถานประกอบการที่มาใช้บริการ CO Online
ประกาศประกวดราคาการจัดพิมพ์แบบฟอร์ม CO
ประกวดราคาจ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงิน ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำหรับปี 2564
ประกาศราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่)
ประกาศประกวดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกาศประกวด ปรับปรุงสนง.กกร.ชั้น 2 อ.จุลินทร์ฯ
ประกาศประกวด ไทยเท่ Corner(มุมแสดงสินค้า)ชั้น 1 อ.บรรเจิดฯ

คู่มือ
หนังสือแนะนำองค์กรหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คู่มือการขึ้นทะเบียน CO Online
คู่มือการใช้งานระบบ CO Online
แบบฟอร์มบันทึกลายมือชื่อ และสัญญายินยอมรับผิด

บทความที่น่าสนใจ
QR CODE เรื่องจริงหรือความฝัน กับการเติบโตในประเทศไทย
Circular Economy ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มาตรการด้านภาษีส่งเสริมกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีหลักเป็นฐานในกระบวนการผลิต

สรุปการบรรยายและการปาฐกถา
สรุปการปาฐกถาพิเศษ โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สรุปปาฐกถาพิเศษ 85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน โดย นายกลินท์ สารสิน
สรุปปาฐกถาพิเศษ สร้างไทยให้เข้มเเข็ง ด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าจังหวัด โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
สรุปการบรรยายพิเศษ EEC กับการพัฒนาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาค โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ
สรุปการเสวนา เรื่อง Digital Transformation กับการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
ประชารัฐร่วมใจ ด้วยมหาดไทย 4.0 โดย นายสุธี มากบุญ
โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ; ฝันที่เป็นจริง โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
SMEs กับการนำไทยให้ก้าวไกลไปกับโลกยุค 4.0 โดย ดร.วิรไท สันติประภพ
Digital Technology เพื่อการค้าและการลงทุน โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2560
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 12 กันยายน 2560
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 8 สิงหาคม 2560
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 กรกฎาคม 2560
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 18 กรกฎาคม 2560
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 กรกฎาคม 2560
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 กรกฎาคม 2560
สรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 16 พฤษภาคม 2560
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 9 พฤษภาคม 2560

สรุปข่าวเศรษฐกิจ
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวเศรษฐกิจ ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561

สรุปข่าวหอการค้า
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 26 กันยายน 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 24 กันยายน 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 21 กันยายน 2561
สรุปข่าวหอการค้าไทย ประจำวันที่ 20 กันยายน 2561