เอกสารเผยแพร่


ภาครัฐ
คืนความสุขให้คนในชาติ
คืนความสุขให้คนในชาติ 26 พฤษภาคม 2560
คืนความสุขให้คนในชาติ 19 พฤษภาคม 2560
คืนความสุขให้คนในชาติ 5 พฤษภาคม 2560
คืนความสุขให้คนในชาติ 28 เมษายน 2560
คืนความสุขให้คนในชาติ 14 เมษายน 2560
คืนความสุขให้คนในชาติ 7 เมษายน 2560
คืนความสุขให้คนในชาติ 31 มีนาคม 2560
คืนความสุขให้คนในชาติ 24 มีนาคม 2560

ภาครัฐ
มาตรฐานอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร
สถิติสินค้า OTOP ของไทย
เชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Why Objectives and Key Results (OKRs) should replace KPIs?”
ประกาศผลการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า Glass Fibre ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน ประเทศอินเดีย
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า Certain Epoxy Resins ประเทศอินเดีย
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mexico Alimentaria Food Show 2018
รายงานภาพรวมการลงทุนของต่างชาติในมลรัฐแคลิฟอร์เนียใต้และโอกาสการลงทุนของไทย
ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module ประเทศอินเดีย
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจภูมิภาครายเดือน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ตุลาคม 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 28 กันยายน 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 สิงหาคม 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่3สิงหาคม2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 29 มิถุนายน 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 18 พฤษภาคม 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 27 เมษายน 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 16 มีนาคม 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 9 มีนาคม 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 26 มกราคม 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
TBZ แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำในอินเดียรุกตลาดเครื่องประดับเพื่อการแต่งงาน
ทิศทางการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของ Uk หลัง Brexit
เครื่องประดับอัตลักษณ์..มรดกอันทรงคุณค่าของไทย
GenME โอกาสสำหรับตลาดอัญมณีและเครื่องประดับที่ไม่ควรมองข้าม
บทวิเคราะห์สถานการณ์การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย เดือนมกราคม-กรกฎาคม ปี 2561
ถมนคร ภูมิปัญญาแห่งนครศรีธรรมราช
บอกความเป็นสาวมั่นด้วย Cocktail Ring
วิเคราะห์ตลาดเครื่องประดับเงินในสหราชอาณาจักร
เคนยาประตูสู่ COMESA และแอฟริกา
ไข่มุกอันดามัน...อัญมณีแห่งท้องทะเลไทย