เอกสารเผยแพร่
TCC & BOT
ประกาศประกวดราคาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน ประจำปี 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศรายปี (แบบไม่รวมอะไหล่)
ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาระบบ Microsoft Dynamics NAV
ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้พร้อมคนขับ
ประกาศ ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless network

ภาครัฐ
มาตรฐานอาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร
สถิติสินค้า OTOP ของไทย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ตุลาคม 2561
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 28 กันยายน 2561
TBZ แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำในอินเดียรุกตลาดเครื่องประดับเพื่อการแต่งงาน
ทิศทางการนำเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของ Uk หลัง Brexit

ภาคเอกชน
Weekly Review ฉบับที่ 325 ; วันที่ 1 ตุลาคม 2561
Weekly Review ฉบับที่ 324 ; วันที่ 24 กันยายน 2561
Weekly Review ฉบับที่ 323 ; วันที่ 17 กันยายน 2561
Weekly Review ฉบับที่ 322 ; วันที่ 10 กันยายน 2561
Weekly Review ฉบับที่ 321 ; วันที่ 3 กันยายน 2561
Weekly Review ฉบับที่ 320 ; วันที่ 27 สิงหาคม 2561