ตามประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด – 19 เริ่ม ผ่อนคลายมาตรการการเปิดธุรกิจ  คณะทำงาน กลุ่มมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่  ซึ่งมีคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการของสถานประกอบการแต่ละประเภทออกมา 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย ได้จัดกระบวนการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสม รวมทั้งแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของสถานประกอบการ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของในแต่ละด้าน พร้อมทั้ง จัดทำ คู่มือสำหรับสถานประกอบการ ซึ่งมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติพื้นฐาน เพื่อให้แต่ละผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว 


 • คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที 1 (สีขาว)  
 • คู่มือเตรียมพร้อมสำหรับสถานประกอบการ รายธุรกิจ (ฉบับย่อ)  
 • คู่มือการปฏิบัติ กลุ่มที่ 2 

รวม INFO คำแนะนำ 12 ประเภทกิจการ  

ประสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างพื้นที่ปลอดภัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า เราจะร่วมเปิดเมืองปลอดภัยไปด้วยกัน 

ใครไม่แคร์ ไทยแคร์ 


คำแนะนำประเภทรายกิจการ   

 • ตลาดสด  ตลาดนัด แผงลอย ถนนคนเดิน ร้านค้าแบบเคลื่อนที่      
 • ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ชนมหวาน      
 • ร้านสะดวกซื้อ ขายปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต      
 • สวนสาธารณะ      
 • ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย      
 • ร้านตัดขนสัตว์      
 • สนามกอลฟ์  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ      
 • ร้านอาหารในโรงแรม   
 • คลินิกเสริมความงาม   
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์   
 • ศูนย์และสนามพระเครื่อง   
 • สระว่ายน้ำ   ​​​​​​
 • สวนน้ำ สวนสนุก   
 •  สนามกีฬากลางแจ้ง   
 •  การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ   ​​​​​​​
 • การเดินทางด้วยรถแท็กซี่   ​​​​​​​
 • การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง   ​​​​​​​
 • การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และ  MRT   ​​​​​​​​​​​​​​