ตามประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด – 19 เริ่ม ผ่อนคลายมาตรการการเปิดธุรกิจ  คณะทำงาน กลุ่มมาตรการสำหรับการกลับมาเปิดธุรกิจใหม่  ซึ่งมีคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ทำงานร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมาตรการของสถานประกอบการแต่ละประเภทออกมา 
     หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย ได้จัดกระบวนการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการอย่างเหมาะสม รวมทั้งแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของสถานประกอบการ โดยมีการประเมินความเสี่ยงของในแต่ละด้าน พร้อมทั้ง จัดทำ คู่มือสำหรับสถานประกอบการ ซึ่งมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติพื้นฐาน เพื่อให้แต่ละผู้ประกอบการดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว

ประสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างพื้นที่ปลอดภัย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้า เราจะร่วมเปิดเมืองปลอดภัยไปด้วยกัน  ใครไม่แคร์ ไทยแคร์ 


คู่มือเตรียมพร้อมสำหรับสถานประกอบการ รายธุรกิจ (ฉบับย่อ) 

คู่มือการปฎิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที 1 (สีขาว) 

คู่มือการปฏิบัติ กลุ่มที่ 3  

ตลาดสด  ตลาดนัด แผงลอย ถนนคนเดิน ร้านค้าแบบเคลื่อนที่   

คลินิกเสริมความงาม  

การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ   

ร้านอาหารทั่วไป ร้านเครื่องดื่ม ชนมหวาน      

ร้านอาหารในโรงแรม   

ศูนย์และสนามพระเครื่อง   

สนามกอลฟ์  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ      

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์   

สระว่ายน้ำ   ​​​​​​

สวนน้ำ สวนสนุก   

สวนสาธารณะ      

ร้านตัดขนสัตว์      

ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย      

ร้านสะดวกซื้อ ขายปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต    

สนามกีฬากลางแจ้ง 

การเดินทางด้วยรถแท็กซี่   

การเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง   

การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS และ  MRT