เชิญเข้าร่วมงาน“งาน City 4.0 2021  และ FUTURE-PROOFED PALM OIL 2021”

เชิญเข้าร่วมงาน“งาน City 4.0 2021 และ FUTURE-PROOFED PALM OIL 2021”

วันที่เผยแพร่ 13 ก.ค. 2564


Invite to join
Series of virtual trade missions 2021 

1. Cities 4.0 2021 

21 - 22 SEPTEMBER 2021

The Cities 4.0 is designed as a premier platform for digital transformation of a city combining IoT and Industry 4.0 technologies where the industry stakeholders could enhance knowledge, network and source for solutions. This conference is to facilitate the implementation of a smart city policy, planning, development and operation of city and encouraging collaboration between the authorities, technologies and solutions providers.
Website : www.Cities4PointZero.com


2. Future-Proofed Palm Oil 2021

22 - 25 NOVEMBER 2021

Future-Proofed Palm Oil is designed to address these issues and recommend solutions as the conference unfolds discussions on the market, policy, strategy, technology and innovation. It will be focusing on installing positive perception and confidence in palm oil, unlocking hidden yields without hectarage expansion, and the future of the palm oil industry: price and sustainability challenges.
Website : www.futureproofedpalmoil.com  "Click download"

Contact
Ms. Dinusha
Tel : dinushaws@confexhub.com