เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ"

เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ"

วันที่เผยแพร่ 15 ก.ค. 2564


     

        ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ "FTA นำเกษตรไทย ทะลุโควิด ตะลุยตลาดมังกรและแดนภารตะ" ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00-13:00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยในงานสัมมนาดังกล่าวท่านจะได้รับฟังกลยุทธ์การตลาดสินค้าเกษตรของไทย Future food เทรนด์และอาหารแห่งอนาคต และข้อมูลเจาะลึกตลาดจีนและอินเดียด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ FTA จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน  รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบ

       ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน  ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงานสัมมนาฯดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_Az-DSMKJSBykGv7Elyr6Gw  ID: 964 8471 6387 Passcode: 415599  หรือผ่าน Facebook : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ