หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียน เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันที่เผยแพร่ 15 ธ.ค. 2563


หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียนเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย SMEs จะได้รับสิทธิประโยชน์ จาก 2 มาตรการ ได้แก่
    มาตรการที่ 1 กำหนดให้ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างกับ SMEs ไม่น้อยกว่า 30%
    มาตรการที่ 2 ให้แต้มต่อ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดได้ 10%

คุณสมบัติของ SMEs ที่ได้รับสิทธิประโยชน์

ขั้นตอนการลงทะเบียน :
1.    ลงทะเบียน SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.    อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน
3.    กรอกข้อมูลและรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน SMEs (7-14 วันทำการ)
4.    รอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
5.    ผู้ประกอบการสามารถเข้ามาปรับปรุงและเพิ่มเติมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ทีต้องการขายกับหน่วยงานภาครัฐได้
ลงทะเบียน คลิ๊ก

หรือ Scan QR Code

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Tel : 02-298-3188, 3022, 3054, 3094, 3021
E-mail : thaismegp@sme.go.th