ปรับปรุงเกณฑ์สินเชื่อ Soft Loan  เพิ่มโอกาส SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น

ปรับปรุงเกณฑ์สินเชื่อ Soft Loan เพิ่มโอกาส SMEs เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น

วันที่เผยแพร่ 08 ม.ค. 2564


เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังคงยืดเยื้อ ส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยบางกลุ่มยังมีรายได้ไม่เพียงพอเพื่อประคับประคองธุรกิจ แบงก์ชาติจึงปรับปรุงเกณฑ์ Soft Loan ให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับสถานการณ์  มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 64 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ปรับนิยามคำว่า "กลุ่มธุรกิจ" ที่เป็นหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาให้สินเชื่อ โดยแยกพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลธรรมดาออกจากนิติบุคคล พร้อมทั้งนับความสัมพันธ์ให้เหลือเพียงลำดับเดียว
  2. เปลี่ยนวิธีปฏิบัติเรื่องจำนวนครั้งในการขอสินเชื่อ โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอียื่นขอกู้ซอฟต์โลนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จากเดิมที่กำหนดให้ยื่นขอกู้ได้เพียงครั้งเดียว

      3.  ทั้งนี้เกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่อนปรนเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ขยายให้รองรับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด MAI และขยายเวลาขอสินเชื่ออีก 6 เดือนไปในช่วงก่อนหน้า (มีผลบังคับช้าเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63)

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีสามารถยื่นขอสินเชื่อ Soft Loan จากสถาบันการเงินได้แล้ว โดยขยายเวลาการให้สินเชื่อไม่เกินวันที่ 18 เม.ย. 64


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทร. 0-2283-5353 e-mail : contact@bot.or.th.