ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 5)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 5)

วันที่เผยแพร่ 22 มี.ค. 2564หอการค้าไทย
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 5) 


ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่

ผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 5)

สามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการและชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ได้ที่


ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี หอการค้าไทย สาขาเสาชิงช้า
เลขที่บัญชี 004-2-29936-7


ภายในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564


ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ กรุณาแจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ E-mail: puchara@thaichamber.org

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ จำนวน 40 กิจการ 
ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

หมายเหตุ บริษัทที่ผ่านเข้าร่วมโครงการจะต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทพี่เลี้ยง และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-018-6888 ต่อ 3630 (คุณพัชรา)