ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”

วันที่เผยแพร่ 19 ก.ค. 2564


       

        ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดนใต้สู่ตลาดการค้าเสรีอาเซียน”  
ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 10:00-13:00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ การพัฒนาสินค้าไทยให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก การขยายโอกาสในการผลักดันสินค้าสู่ตลาดโลกให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัวรองรับกับบริบทของสังคมและฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

        ในการนี้ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน  ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมงานสัมมนาฯดังกล่าว โดยท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่  https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/dtns/ หรือผ่าน Facebook : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ