ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา Connect the dot เรื่อง “ความคืบหน้าการแก้ปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคและล้าสมัย”

ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา Connect the dot เรื่อง “ความคืบหน้าการแก้ปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคและล้าสมัย”

วันที่เผยแพร่ 08 มิ.ย. 2564


ห้ามพลาด !!

ขอเชิญร่วมรับชมการเสวนา Connect the dot เรื่อง “ความคืบหน้าการแก้ปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรคและล้าสมัย” 

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10:00-11:30 น 

เสวนาร่วม โดย

 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

  ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายฯ

 ดำเนินรายการโดย :คุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการ หอการค้าไทย
 
สามารถติดตามรับฟังสดได้ที่ facebook Live thai Chamber : https://www.facebook.com/ThaiChamber/

————————————-
#1st99daysConnectTheDots
#หอการค้าไทย
#สร้างความเชื่อมั่น
#ร่วมกันสร้างสรรค์
#ช่วยกันผลักดัน
#connectthedots