ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ PM Award 2021

วันที่เผยแพร่ 22 เม.ย. 2564


ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จทางการค้าในเวทีโลกกับรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นกับรางวัล

Prime Minister's Export Award 2021
.
เฉลิมฉลองในวาระพิเศษครบรอบ 30 ปี รางวัล Prime Minister's Export Award รางวัลแห่งความสำเร็จที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการและมาตรฐานของสินค้าและบริการไทย ที่ได้คุณภาพพร้อมเปิดประตูสู่เวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ 
.
SUCCEED BEYOND SUCCESS
“ก้าวสำคัญสู่ความสำเร็จที่มากกว่า”

.
เปิดรับสมัครแล้ว 
ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564

.
คลิ้กเพื่อกรอกใบสมัครในรูปแบบออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.pm-award.com
.
จัดโดย สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์