การให้คำปรึกษา “Doing business in Japan” จากที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น

การให้คำปรึกษา “Doing business in Japan” จากที่ปรึกษาชาวญี่ปุ่น

วันที่เผยแพร่ 17 ก.พ. 2564


สมาชิก SMEs อยากไปญี่ปุ่นต้องทำอย่างไร!!!  เรามีคำตอบให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
    หอการค้าไทยและTOKYO SME SUPPORT CENTER ร่วมกันจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 สำหรับสมาชิกโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น
    เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและเครือข่าย ให้สามารถขยายตลาด ส่งออก จับคู่ธุรกิจ เพิ่มมูลค่าการค้า/การลงทุน ในประเทศญี่ปุ่น ร่วมถึงในประเทศไทย

หัวข้อในการให้คำปรึกษา :
    - ด้านภาษีและการบัญชี 
    - ด้านกฏหมาย 
    - ด้านบุคลากรและแรงงาน 
    - การขยายช่องทางการตลาดไปประเทศญี่ปุ่น
คุณสมบัติ :
-    ต้องเป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย /หอการค้าจังหวัด / เครือข่าย
-    สนใจการทำธุรกิจการส่งออก-นำเข้า, การลงทุน, ขยายตลาด และหาคู่ค้าทางธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไข : 
-    ให้คำปรึกษาในเวลาทำการเฉพาะวันจันทร์ อังคาร และพฤหัสบดี  เวลา 13:00 – 17:00 (ครั้งละ 1 ชั่วโมง) 
-    ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
-    สามารถรับปรึกษาได้ด้วยตัวเอง หรือ ผ่าน Web Meeting 
-    ทำการแจ้งหัวข้อ และนัดหมายเวลาขอคำปรึกษา 
คลิ๊กลงทะเบียนได้ที่ https://www.thaichamber.org/question/131

สอบถามข้อมูล : คุณรุ่งนภา แจ่มกระจ่าง Tel. : 02 018 6977 หรือ 02 018 6888 ต่อ 5180

E-mail : rungnapa.j@thaichamber.org