ขอเชิญ ส่ง ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สถานประกอบการ เข้าร่วมคัดเลือก

 ขอเชิญ ส่ง ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สถานประกอบการ เข้าร่วมคัดเลือก

วันที่เผยแพร่ 17 ธ.ค. 2563


 ขอเชิญ ส่ง ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สถานประกอบการ เข้าร่วมคัดเลือก

“รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2564”

เพื่อรับโล่เชิดชูเกียรติ ลงนามโดยนายกรัฐมนตรี และสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย
สมัครตั้งแต่วันนี้ - 25 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร

   
https://shorturl.asia/0C7aZ                                              

สำหรับส่ง ผลิตภัณฑ์ เข้ารับคัดเลือก

https://shorturl.asia/HB8ct

สำหรับส่ง สถานประกอบการ เข้ารับคัดเลือก 

สอบถามเพิ่มเติม 
งานแผนงาน สถาบันการแพทย์แผนไทย ติดต่อ 089 892 8128 หรือ 02 590 2600