|<   <   April 2012 >  >|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


ค้นหา
หัวข้อ
ประเภท
วันเริ่ม
วันสิ้นสุด
   
  
 หารือ MOU งาน THAIFEX - World of food ASIA [Event]
04.10.2012 - 04.10.2012
 ประชุมเตรียมการคณะกรรมการหอการค้าไทยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1/2555 [Event]
04.10.2012 - 04.10.2012
 ประชุมกลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศและกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ [Event]
04.10.2012 - 04.10.2012
 งานประธานกรรมการและคณะกรรมการพบปะผู้บริหารสมาชิก [Event]
04.10.2012 - 04.10.2012
 งานประธานกรรมการและคณะกรรมการพบปะผู้บริหารสมาชิก [Event]
04.10.2012 - 04.10.2012
 ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย [Event]
04.10.2012 - 04.10.2012
 โครงการอบรมหอการค้าไทย [Seminar/Training]
11.08.2011 - 12.31.2012
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search