|<   <   March 2012 >  >|
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             


ค้นหา
หัวข้อ
ประเภท
วันเริ่ม
วันสิ้นสุด
   
  
 ต้อนรับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวกัมพูชา [Event]
03.09.2012 - 03.09.2012
 ประชุมคณะทำงานบัญชีและการเงิน ครั้งที่ 10/2554 [Event]
03.09.2012 - 03.09.2012
 ประชุมคณะทำงานปรับเกณฑ์ Q-MARK [Event]
03.09.2012 - 03.09.2012
 ประชุมคณะกรรมการสายงานพัฒนาธุรกิจและงานเศรษฐกิจ (ครั้งที่ 1/2555) [Event]
03.09.2012 - 03.09.2012
 ประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของหอการค้าไทยในแต่ละกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2555 [Event]
03.09.2012 - 03.09.2012
 โครงการนำกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยศึกษาลู่ทางในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศกัมพูชา [Seminar/Training]
03.05.2012 - 03.14.2012
 โครงการอบรมหอการค้าไทย [Seminar/Training]
11.08.2011 - 12.31.2012
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search