เขตบริการสุขภาพที่ 8 โดยโรงพยาบาลอุดรธานี เปิดบริการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมรายแรก

  เขตบริการสุขภาพที่ 8 โดยโรงพยาบาลอุดรธานี เปิดบริการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมรายแรก
โดยทีมงานผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลอุดรธานี

      เมื่อเวลา   12. 07   น. วันนี้ ( 7 มีนาคม   2557   ) ที่ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลอุดรธานี   นายแพทย์มนัส กนกศิลป์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช   รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี รศ.นายแพทย์สมภพ   พระธานี   หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์   คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น     พร้อมด้วยคณะได้ร่วมกันเปิดเผยถึงความสำเร็จ การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจขั้นรุนแรง (Severe mitral stenosis) ให้แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจ   โดยทำการรักษาผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียม และผ่าตัดซ่อม ลิ้นหัวใจ   ถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างเขตบริการสุขภาพที่ 8 โดยโรงพยาบาลอุดรธานี กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยนายแพทย์ณรงค์   ธาดาเดช   ศัลยแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี   นางพาณี เตียวศิริทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   นางสาวเกศแก้ว ดลย์ศิริฤทธิกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   หัวหน้าสาขาผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ร่วมกับทีมแพทย์จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย นายแพทย์วรวิทย์ อินทธนู นายแพทย์พระชัย เสนารักษ์   นายแพทย์ศุภฤทธิ์   ศิลารัตน์   นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ป่วยโรคหัวใจที่รับการผ่าตัดดังกล่าว รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอุดรธานี   ทุกภาคส่วน 

       
      นายแพทย์มนัส กนกศิลป์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี   กล่าวว่า สำหรับการผ่าตัดดังกล่าวให้แก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบและรั่ว รายนี้เป็นหญิงอายุ   26 ปี อยู่ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   ได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 09.30 น. เสร็จสิ้นเมื่อเวลา   12.00   น. โดยการผ่าตัดครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อนแต่อย่างใด หลังผ่าตัดผู้ป่วยนอนพักฟื้นที่ห้อง ICU ศัลยกรรมโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัว เวลา 13.30 น.   มีอาการปวดแผลเล็กน้อย หัวใจและชีพจรเต้นเป็นปกติ ความดันและสัญญาณชีพทุกอย่างปกติ ท่ามกลางการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ พยาบาลห้อง ICU ศัลยกรรมโรงพยาบาลอุดรธานี     นายแพทย์มนัส กนกศิลป์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี       กล่าวอีกว่า ในการที่จะส่งผู้ป่วยโรคหัวใจไปรักษายังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือส่งไปผ่าตัดที่อื่นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และลำบากมากจากนี้ต่อไปผู้ป่วยจะได้ทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอุดรธานี   ซึ่งจะได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องชาวอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง โรงพยาบาลอุดรธานีคือโรงพยาบาลที่เป็นที่ฝากชีวิตของชาวโรงพยาบาลอุดรธานี และชาวอีสานเหนือ
               
        นอกจากนี้นายแพทย์มนัส กนกศิลป์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี   ยังได้กล่าวถึงภาพรวมของโรคหัวใจ ซึ่งมีหลายโรคที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบ ซึ่งพบในผู้ที่มีอายุประมาณ   45 ปี ขึ้นไป อาการของโรคจะเหนื่อยง่าย หอบเหนื่อย เป็นต้น อย่างไรก็ตามสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจมาจากหลายๆ สาเหตุ ดังนั้น ควรดูแลสุขภาพของตัวเอง ในผู้ที่สูบบุหรี่ก็ควรงดสูบบุหรี่ ลดอาหารมัน งดของทอด ออกกำลังกายต่อเนื่อง แต่ไม่ต้องหักโหม เน้นเป็นการวิ่งเบาๆ วันละ   20- 30 นาที ซึ่งการออกกำลังกายเบาๆ จะช่วยในเรื่องของการลดไขมันในร่างกาย กินอาหารจำพวกผัก ปลา ให้มากขึ้น ให้ใช้น้ำมันพืชเป็นหลักในการประกอบอาหาร และถ้าให้ดีการรับประทานปลา หรือเนื้อสัตว์ให้นึ่งดีกว่าทอด
       
        ด้านรศ.นายแพทย์สมภพ   พระธานี   หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาลศรีนครินทร์ กล่าวเสริมด้วยว่า สำหรับการป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจตีบ มีพื้นฐานมาจากโรคในช่องปาก ดังนั้น ทุกท่านจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลช่องปากให้ดี อย่าปล่อยให้ฟันผุ รวมถึงการสูบบุหรี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคหัวใจ เพราะการสูบบุหรี่ จะไปทำให้เส้นเลือดที่เลี้ยงหัวใจตีบ ไปทำลายเส้นเลือดหัวใจ
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search