มรภ.อุดรธานี นำนักแสดงกว่า 30 ชีวิต แสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม

อุดรธานี.มรภ.อุดรธานี นำนักแสดงกว่า 30 ชีวิต แสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

        เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 2556 ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยญาตรัง (Nha Trang University) ด้านการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม

        โดยนำคณาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชาเทคโนโลยีการดนตรี รวม 30 คน เดินทางไปจัดการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย ณ มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกวางบิงห์ (Quang Binh University) วิทยาลัยครูกวางตรี (Quang Tri Teacher&rsquo s Training College) วิทยาลัยการท่องเที่ยวเว้ (Hue Tourism Training College) มหาวิทยาลัยดานัง (The University of Danang) และมหาวิทยาลัยญาตรัง (Nha Trang University)

        การแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ไทย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักศึกษาและประชาชนชาวเวียดนาม พร้อมกันนี้ทางสถาบันเจ้าภาพ ได้จัดการแสดงวัฒนธรรมของเวียดนาม มาแสดงแลกเปลี่ยนร่วมกับคณะนักศึกษาไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา และก่อให้เกิดความเข้าใจในมิติด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

ขอบคุณ...เพจ ออนซอนอุดร

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search