ทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าจ.นม ในประเด็น เรื่อง รถไฟฟ้าความเร็วสูง
ทางมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ท่านประธานหอการค้าจ.นม ในประเด็น เรื่อง รถไฟฟ้าความเร็วสูง จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 13.00 ผู้เชิญ : มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กรรมการที่เข้าร่วม : ประธานหอการค้าฯ
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search