นายวิเชียร พุฒฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน แสดงสินค้าเพื่อต่อสู้ความยากจน โดยทาง cp fresh mart นำสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่ายในงานเป็นจำนวนมาก

 

 

รายละเอียด

                  นายวิเชียร พุฒฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน แสดงสินค้าเพื่อต่อสู้ความยากจน โดยทาง cp fresh mart นำสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่ายในงานเป็นจำนวนมาก

 

   

   

   

   

     

 

COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search