หลังจากเหตุการณ์ชุมนุมภายในประเทศได้ยุติลง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมหารือคณะกรรมการบริหารฯ เป็นกรณีพิเศษ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 เนื่องจากมีความห่วงใยในสถานการณ์และมีความกังวลในภาพลักษณ์ข
more
ปั่น ปั่น ปั่น ต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่สุดของมหกรรมรวมพลังแห่งชาติ!!
02.12.2014
ปั่น ปั่น ปั่น ต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่สุดของมหกรรมรวมพลังแห่งชาติ!!
วิ่ง วิ่ง วิ่ง ต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่สุดของมหกรรมรวมพลังแห่งชาติ!!
02.12.2014
วิ่ง วิ่ง วิ่ง ต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่สุดของมหกรรมรวมพลังแห่งชาติ!!
เดิน เดิน เดิน ต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่สุดของมหกรรมรวมพลังแห่งชาติ!!
02.12.2014
เดิน เดิน เดิน ต่อต้านคอร์รัปชั่น ที่สุดของมหกรรมรวมพลังแห่งชาติ!!
หอการค้าไทย ต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียน " ASEAN Anti Corruption Youth Camp"
02.12.2014
หอการค้าไทย ต้อนรับคณะเยาวชนอาเซียน " ASEAN Anti Corruption Youth Camp" 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนม่าร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม จำนวน 70 คน
COPYRIGHT © 2017 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search