เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Business Accelerator Gen 6

โครงการที่จะช่วยปั้นธุรกิจ เพื่อพิชิต Modern Trade ได้อย่างยั่งยืน

Business Accelerator Gen 6

"ปั้นธุรกิจ พิชิต Modern Trade" เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกระดับธุรกิจเข้าสู่ Modern Trade ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของพันธมิตรกว่า 17 องค์กร พร้อมพบกับบริษัทชั้นนำของประเทศในด้าน Modern Trade ที่มาเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา Coaching & Mentoring ส่งเสริมให้ธุรกิจพัฒนาได้ง่าย ยั่งยืน รวดเร็ว สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการ จะได้รับโอกาสในการเตรียมความพร้อมในการ Pitching เพื่อนำเสนอสินค้าให้กับบริษัทชั้นนำของประเทศกับโครงการ BIG MATCH ต่อไป

 


 

ร่างกำหนดการอัตราค่าสมัครหากได้รับการพิจารณา ท่านละ 10,000 บาท
หากท่านเป็นสมาชิกหอการค้าไทยชำระเพียง 6,000 บาท

สมัครได้ที่

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2567


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก Tel. 02-018-6888 ต่อ 2120 (นราศักดิ์), 3150 (วุฒิชัย)