สถิติการค้าไทย-อาเซียน (มิย 59)
 สถิติการค้าไทย-อาเซียน (พค 59)
 สถิติการค้าไทย-อาเซียน (เมย 59)

 
 
 
 
 
 
 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2559
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2559
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนเมษายน 2559
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนมีนาคม 2559
more    
เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวดีแต่ครึ่งหลังต้องเผชิญปัจจัยที่
รู้ก่อนรุกอุตสาหกรรมการผลิตในอินเดีย
ความเชื่อมั่น SME ภาคใต้ สวนภาคอื่นยังอ่อนแอ
มาตรการภาษีส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคล
more    


ผลกระทบธุรกิจท่องเที่ยวต่อระเบิดที่ภาคใต้และสถานะธุรกิจไทย โอกาส และความเสี่ยง
บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ
แถลงข่าว : ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจหลังการลงประชามติ

more
                    
COPYRIGHT © 2016 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search