สถิติการค้าไทย-อาเซียน (พค 58)
 สถิติการค้าไทย-อาเซียน (เมย 58)
 สถิติการค้าไทย-อาเซียน (มีค 58)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนสิงหาคม 2558
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนกรกฎาคม 2558
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนมิถุนายน 2558
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนพฤษภาคม 2558
more    
หนี้ครัวเรือนไทยยังคงสูง และส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ
Real GDP ญี่ปุ่นตกลง 1.6%
หลายปัจจัยรุมเร้า คาดส่งออกติดลบ 5.5%
GDP ไตรมาส 2 ปี 2015 ชะลอลงที่ระดับ 2.8%
more    


เศรษฐกิจการค้าอีสานตอนใต้
กองทุนการออมฯ หลักประกันหลังเกษียณ
การบรรยายพิเศษ โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

more
                  
COPYRIGHT © 2015 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search