สถิติการค้าไทย-อาเซียน (กพ 58)
 สถิติการค้าไทย-อาเซียน (มค 58)
 สถิติการค้าไทย-อาเซียน (ปี 2557)

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2558 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ทัศนคติ พฤติกรรมและการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงมาฆบูชา
ประเมินความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการแข่งขันใน
พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน
more    
คณะกรรมการหอการค้าไทย มีมติเอกฉันท์ เลือก
หมดยุคราคาน้ำมันแพง
เศรษฐกิจไทยปีแพะอาจฟุบมากกว่าฟื้น
มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV
more    


การประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทยเลือกคณะกรรมชุดใหม่ ปี 2558 2559
หอการค้าไทยแจงปัญหาแรงงาน มั่นใจไทยหลุด Tier 3
ประเมินผลความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการแข่งขันใน AEC ใน 5 ปี

more
               
COPYRIGHT © 2015 THE THAI CHAMBER OF COMMERCE AND BOARD OF TRADE OF THAILAND. ALL RIGHTS RESERVED.    
Close
 Search